Privacybeleid

Goedkeuring en wijzigingen privacy statement

Het gebruik maken van socialsticker.nl betekent automatisch de goedkeuring van ons privacy statement. Wanneer u het niet eens bent met ons privacy statement dan vragen wij u vriendelijk om onze webshop te verlaten. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van socialsticker.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Uw gegevens

Socialsticker.nl respecteert uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Socialsticker.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor het correct uitvoeren van uw bestelling. Privacy van uw gegevens staat bij socialsticker.nl hoog in het vaandel, wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord-beleid.

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Vragen?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met info@socialsticker.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.